จีนสอบตรง รุ่น 57

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) ประเทศจีน (หอพัก) สอบตรง ข้อสอบเป็นข้อสอบภาษาจีน  ทดลองฝึกทำ 5 ข้อ


ทดลองสอบได้ 5 ข้อ โดยคลิกปุ่มเริ่มทำข้อสอบ