จีนสอบตรง รุ่น 59

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) ประเทศจีน (หอพัก) สอบตรง ข้อสอบเป็นข้อสอบภาษาจีน  ทดลองฝึกทำ 5 ข้อ

ผลการสอบจะถูกส่งไปยังอีเมลนี้

ทดลองสอบ โดยกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล แล้วคลิกปุ่มเริ่มทำข้อสอบ