ข้อสอบรุ่นที่ 55

ข้อสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560) ข้อสอบเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง (หากสนใจสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 30 บาท)

ผลการสอบจะถูกส่งไปยังอีเมลนี้

ทดลองสอบ โดยกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล แล้วคลิกปุ่มเริ่มทำข้อสอบ